GETXO SASKIBALOI TALDEA

  • equipos-getxo-basket-1024.jpg

 

 

Getxo, 2015eko martxoaren 12aBazkide agurgarriak,

Getxo Saskibaloiko Zuzendaritza osatzeko hautagai-zerrendak aurkezteko epea amaituta, Hauteskunde Batzordeak hau adierazten du:

1.- Hautagai-zerrenda bakarra aurkeztu dela, bazkide hauek osatua:

ZUZENDARITZA

Presidentea: Carlos Sergio
Presidenteordea: Fran Francia
Idazkaria: Pedro Landa
1. ordezkoa: Prisco Fernández
2. ordezkoa: Alberto Páez

Zuzendaritzaren osagarri gisa hiru batzorde aurkezten dira eta haietako bakoitzean Zuzendaritzako kide bana dago:

KIROL BATZORDEA

Carlos Sergio (harremanak Getxo Kirolak zerbitzuarekin)
Fran García (Eskola-koordinatzailea)
Prisco Fernández (Gizonen talde federatuen arduraduna)
David Saiz (Emakumeen talde federatuen arduraduna)
Alberto Páez (Harremanak federazioarekin)

GIZARTE BATZORDEA

Fran Francia (Familiak)
Josu De la Vega (Gizonezko jokalariak)
Fernando Jimeno (Entrenatzaileak)
Emakumezko jokalarien ordezkaria zehaztu behar da.

ADMINISTRAZIO BATZORDEA

Pedro Landa (Komertziala)
Iratxe Bilbao (Juridikoa)
Iñaki Friera (Komunikazioa)
Fran García (Kontabilitatea)

2.- Denboran eta forman aurkeztu den hautagai-zerrenda bakarra baita, bozketarik gabe izendatzen dela, Getxo Saskibaloi Taldearen Estatutuetako 42. artikuluan ezarri bezala.

3.- Bozketarik egin behar ez baita, bertan behera uzten dela datorren iganderako , 2015eko martxoaren 15erako, deituta zegoen ezohiko batzarra.

4.- Hauteskunde Batzordea desegiten dela, eta Zuzendaritza berriak hartzen duela klubaren kudeaketa-lana.

Adeitasunez

Hauteskunde Batzordea

 


Getxo, a 12 de marzo de 2015

 

Estimadas socias y socias,

Una vez finalizado el plazo de presentación de candidaturas a la Junta Directiva del Getxo Saskibaloia, desde la Junta Electoral os comunicamos,

1.- Que se ha presentado una única candidatura compuesta por las y los siguientes socios:

JUNTA DIRECTIVA

Presidente: D. Carlos Sergio
Vice-presidente: D. Fran Francia
Secretario: D. Pedro Landa
1er. Suplente: D. Prisco Fernández
2º Suplente. D. Alberto Páez

Como complemento a esta Junta Directiva se presentan tres Comisiones en cada una de las cuales hay un representante de la Junta Directiva:

COMISIÓN DEPORTIVA

D. Carlos Sergio (Enlace Getxo Kirolak)
D. Fran García (Coordinador Escolar)
D. Prisco Fernández (Enlace Equipos Federados Masculinos)
D. David Saiz (Enlace Equipos Federados Femeninos)
D. Alberto Páez (Enlace Federación)

COMISIÓN SOCIAL

D. Fran Francia (Por las familias)
D. Josu De la Vega (Por los jugadores)

D. Fernando Jimeno (Por los y las entrenadoras)
Faltaría definir una representante de las jugadoras

COMISIÓN ADMINISTRATIVA

D. Pedro Landa (Comercial)

Dña. Iratxe Bilbao (Jurídica)
D. Iñaki Friera (Comunicación)
D. Fran García (Contabilidad)

2.- Que siendo la única candidatura presentada en tiempo y forma, esta es proclamada sin necesidad de votación, tal y como indica el art. 42 de los Estatutos del Getxo Saskibaloia Taldea.

3.- Que al no haber necesidad de realizar votación, se suspende la Asamblea Extraordinaria que se iba a celebrar el próximo domingo 15 de marzo de 2015.

3.- Que esta Junta Electoral pasa a disolverse, asumiendo la gestión del club la nueva Junta Directiva.

Atentamente

La Junta Electoral

No tiene permiso para enviar comentarios.

Equipo   |   Aviso Legal   |   Cookies    |   Buscar

   Luis López Oses - 48990 - Getxo  ☎ _______        

Copyright © 2018. Todos los derechos reservados.

national cpr association