GETXO SASKIBALOI TALDEA

  • equipos-getxo-basket-1024.jpg

 

Getxon, 2015eko urtarrilaren 31n.

Idazki honen bidez klubeko bazkideei jakinarazten zaie Klubeko presidenteak dimisioa aurkeztu duela eta, haren ondorioz, dagokion Kudeaketa Batzordea osatu dela, zeinek ezohiko batzarra deitu behar duen Zuzendaritza hautatzeko, gehienez hilabete bateko epearen barruan.

Hori horrela, Kudeaketa Batzordeak, epearen barruan, ezohiko batzarra deitzen du 2015eko martxoaren 15erako, igandea..

Hartarako prestatu eta argitaratu egin da hauteskunde-errolda, interesa duen edozein bazkideren eskura jartzen dena.

Hautagaien zerrenden aurkezpena zerrenda itxi eta blokeatuen bidez egingo da eta zerrendak Zuzendaritzan beste kidek eta, gutxienez, bi ordezkarik osatu beharko dituzte (44. artikulua).

Zuzendaritza kide kopuru bakoiti batek osatuko du eta gutxienez kargu hauek izan beharko ditu: lehendakaria, lehendakariordea eta idazkaria (28. artikulua)

Zuzendaritza sufragio libre, pertsonal, zuzen eta isilpekoaren bidez hautatuko da eta bazkide guztiek parte hartu ahal izango dute hartan. Hautatzea ezin izango da egin boto delegatuaren bidez (38. artikulua).

Hautagai-zerrenda bakarra balego, hura hautatutzat joko da bozketarik gabe (42. art.)

 

HAUTESKUNDEEN EGUTEGIA

 

HAUTAGAI ZERRENDAK; zerrendak aurkezteko epea zazpi egun naturalena izango da, eta epea 2015eko otsailaren 22an hasiko da, eguerdiko 12:00etan, igandearekin, eta 2015eko martxoaren 1ean amaituko da, eguerdiko 12:00etan, igandearekin. Zerrendak Klubaren helbide elektronikora bidaliko dira. (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)

HAUTAGAI ZERRENDAK ONARTZEA. 2015eko martxoaren 4an, asteazkena, zerrenden berri emango zaie boto-eskubidea duten bazkide guztiei, pozta elektronikoren bidez eta Klubaren web-orrian  argitaratuz.

HATESKUNDE MAHAIA: Hautagai-zerrenden ordezkariak konbokatzen dira 2015eko martxoaren 5ean, Klubaren egoitzan, botazioak ondo egitea begiratuko duen Hauteskunde Mahaia izendatzeko.

BOTAZIOAK, 2015eko martxoaren 15ean, eguerdiko 12:00etan, Fadurako kiroldegiko ekitaldi-aretoan.

EMAITZAK ARGITARATZEA, 2015eko martxoaren 16ean, astelehenean, argitaratuko dira emaitzak Klubaren web-orrian.

Hauteskunde-prozesuari buruzko edozein zalantza edo argitze-beharra Kudeaketa Batzordeak ebatziko du.

KUDEAKETA BATZORDEA

 

 


En Getxo, a 31 de enero de 2015.

Por medio del presente escrito ponemos en conocimiento de nuestr@s soci@s la dimisión de la Presidenta, por lo que se ha procedido a la constitución de la Comisión Gestora, que convocará una Asamblea extraordinaria para la elección de Junta Directiva en el plazo máximo de un mes.

En consecuencia, la Comisión Gestora convoca, dentro del plazo establecido,  dicha Asamblea Extraordinaria, que se celebrará el domingo 15 de marzo de 2015.

Queda elaborado y publicado el censo electoral que está a disposición de cualquier soci@ que tenga interés en el mismo.

La presentación de las candidaturas se realizará mediante listas cerradas y bloqueadas compuestas por un número de candidat@s igual al de miembros de la Junta Directiva, más, al menos, dos suplentes (art. 44)

La Junta Directiva estará formada por un número impar de miembros y deberá contener, al menos, los siguientes cargos: Presidencia, Vicepresidencia y Secretaría (art. 28)

La Junta Directiva se elegirá mediante sufragio libre, personal, directo y secreto, pudiendo participar todas las personas socias. No podrá realizarse la elección mediante la delegación de voto (art. 38)

En el supuesto de que exista una sola candidatura, ésta será proclamada sin necesidad de votación alguna (art. 42)

 

CALENDARIO ELECTORAL

 

CANDIDATURAS; el plazo de presentación de candidaturas será de siete días naturales, dando inicio al mismo el domingo veintidós de febrero de dos mil quince a las 12:00 am y finalizando el domingo uno de marzo de dos mil quince a las 12:00 am. Estas se remitirán por correo electrónico a la dirección del Club (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)

PROCLAMACION DE CANDIDATURAS. El miércoles, 4 de marzo de 2015, se comunicarán las candidaturas a tod@s los soci@s con derecho a voto por correo electrónico y por medio de la publicación en la página web del Club

MESA ELECTORAL. Se convoca a los representantes de todas las candidaturas el jueves cinco de marzo de dos mil quince en la sede del Club con el fin de nombrar la Mesa Electoral, que velará por el correcto desarrollo de las votaciones.

VOTACION, domingo 15 de marzo de 2015 a las 12:00 am en el Salón de Actos del Polideportivo de Fadura.

PUBLICACION DEL RESULTADO, el lunes 16 de marzo de 2015 se publicará el resultado en la página web del Club

 Cualquier duda o aclaración sobre el proceso electoral será resuelta por la Comisión Gestora.

LA COMISIÓN GESTORA

No tiene permiso para enviar comentarios.

Equipo   |   Aviso Legal   |   Cookies    |   Buscar

   Luis López Oses - 48990 - Getxo  ☎ _______        

Copyright © 2018. Todos los derechos reservados.

national cpr association